Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane adresowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim

ul. Złocieniecka 22a

78-500 Drawsko Pom

tel. 94 363-32-83

faks: 94 363-32-83

e-mail: zdpdrawsko@zdpdrawsko.pl

Skrzynka podawcza ePUAP  /ZDPDRAWSKO/SkrytkaESP

 

Godziny pracy

Poniedziałek 7:00 – 15:00

Wtorek 7:00 – 15:00

Środa 7:00 – 15:00

Czwartek 7:00 – 15:00

Piątek 7:00 – 15:00

 

Kierownictwo

Dyrektor Andrzej Półgrabski

 

 

Klauzula informacyjna

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim.

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 22A, 78-500 Drawsko Pomorskie (dalej: „ZDP”); dane kontaktowe: numer telefonu/fax 94 36 332 83, adres email: zdp_drawsko@wp.pl

2.  Z inspektorem ochrony danych w ZDP w Drawsku Pomorskim można skontaktować się poprzez:  email: iod.zdp_drawsko@wp.pl

3. ZDP przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a)  realizacji zawartej z ZDP umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDP w związku z realizacją zadań statutowych i zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru określonych danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami mogą być w szczególności:

a) Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim;

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu ZDP na podstawie zawartej z ZDP umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

c) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania w związku z realizacją którego są przetwarzane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Pan/Pani wnosi lub brak możliwości zawarcia umowy z ZDP.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Półgrabski 04-01-2008 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Krystian Kiszkielewicz 21-05-2024 10:51